Atelier - Biuro AAC

Agencja Architektoniczna Centrum Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kraszewskiego 36 jest prywatnym biurem, w prostej linii następcą tradycji projektowania Pracowni Centrum Komunikacyjnego Miasta Krakowa w PKP Biurze Projektów Kolejowych i następnie w BPBO Miastoprojekt-Kraków. Przeszliśmy całą drogę - od biura państwowego w 1969 r. do w pełni prywatnego z własną odpowiedzialnością od 1990 r. Znakomitym efektem tej drogi przez wszystkie szczeble zawodowej praktyki jest solidne, fachowe podejście do projektów, całościowe i wielobranżowe, z pełną koordynacją procesu projektowania.

Nasze projekty i realizacje charakteryzuje łączenie rozplanowania na tle urbanistyki miasta, wpisanie nowej architektury w istniejący obszar z dużą dbałością o wyraz tej przestrzeni i skalę ludzką. Zasadą naszą jest łączenie skali miasta i komunikacji masowej ze skalą prywatności człowieka pieszego, szczególnie niepełnosprawnego i rowerzysty.

Nasze projekty są zrównoważone od przestrzeni wielkiego miasta do detalu małej architektury, z wydobyciem charakterystycznego dla danego miejsca "genius loci" (zabytki, zieleń, woda, stara nawierzchnia itp.). Nasze projekty i realizacje są robione zawsze z indywidualnym podejściem, uwzględniają wpływ na otoczenie i wyróżniają się dopracowaniem detali oraz troską o wyraz plastyczny.

Projektujemy dworce kolejowe i autobusowe, ulice, hotele, biurowce i budynki mieszkalne zarówno w zabudowie śródmiejskiej - plombowe, jak i luźnej - wolno stojące.

Aktualne realizacje wg naszych projektów urbanistycznych i architektonicznych to: w Krakowskim Centrum Komunikacyjnym - Stacja PKP, Dworzec PKP stary i nowy podziemny, Płyta Parkingowa Centrum z dojazdami, ulice z tunelami i estakadami, skrzyżowania z przejściami podziemnymi, linia Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z przystankami podziemnymi, Dworzec, Politechnika, rondo Mogilskie. Naszego autorstwa jest również kompleks Dworca Kolejowego z otoczeniem w Częstochowie oraz stacja kolei podziemnej z dworcem do nowego Terminalu OKĘCIE-2 w Warszawie.