Atelier - Zespół AAC

Aktualny skład zespołu architektów stanowią: Ryszard Frankowicz - generalny projektant i prezes Zarządu, Barbara Bator, Joanna Janik, Agnieszka Stępień, Agnieszka Wilczak, Karolina Jokiel, Piotr Frankowicz i Przemysław Frankowicz.